כדורעף | פסילה\עבירה
English: Volleyball

פסילה\עבירה

הקבוצה היריבה מקבלת נקודה במקרים הבאים:

 • כאשר הכדור נופל בחלקת קבוצתך.
 • כאשר הוא מוצא בידי הקבוצה החוצה, מחוץ לתחומי המגרש.
 • כאשר שחקן הקבוצה נוגע ברשת או באנטנות תוך כדי פעולת משחק.
 • כאשר הקבוצה הכתה בכדור יותר משלוש מכות, (חסימה אינה נספרת במנין המכות לצורך זה).
 • כאשר שחקן מכה שתי מכות רצופות בכדור, אלא אם המכה הראשונה היא חסימה.
 • כאשר שחקן פותח, יש להעביר את הכדור לצד הנגדי של הקבוצה השנייה.
 • כאשר שחקן פותח עובר או דורך על קו הרוחב של המגרש או המשכו בעת מכת הפתיחה או לפניה (מותר לנחות אחרי המכה בתוך תחום המגרש).
 • כאשר שחקן קו אחורי מנחית את הכדור מתוך תחום ההתקפה, שמסומן בקו מקביל לרשת במרחק 3 מטר ממנה, כשהכדור כולו נמצא מעל גובה הרשת, או מבצע פעולה אחרת המותרת רק לשחקני הקו הקדמי.
 • כאשר שחקן עובר עם כל הרגל או כל היד את קו האמצע מתחת לרשת (מותר לעבור לצד היריב מחוץ לרשת כדי להחזיר כדור).
 • כאשר שחקן קו אחורי מבצע חסימה או ליברו (ר' להלן) מבצע ניסיון חסימה או חסימה.
 • כאשר ישנה עבירת מיקום (עומדים בסדר לא נכון במגרש) של קבוצה.
 • כאשר ישנה עבירת חילוף מקומות: שחקן פותח (סרב) מכה פתיחה במקום שחקן אחר שאמור להכותה.
 • כאשר הכדור עובר מעל מסך. מסך - אנשים המנופפים עם ידיהם כדי להסתיר את מעוף הכדור או כאשר שחקנים מסתירים את השחקן הפותח (סרב) על ידי עמידתם.
 • כאשר שחקן דורך בתוך תחומי המגרש בזמן מכת הפתיחה.
 • כאשר השופט הראשי מוציא כרטיס צהוב על התנהגות חצופה.
 • כאשר שחקן קדמי מנחית כדור מתוך תחום ההתקפה כשהכדור כולו נמצא מעל גובה הרשת שהוצא מאצבעותיו של שחקן הליברו מתוך תחום ההתקפה.
 • כאשר שחקן שנמצא בקו קדמי מנחית כדור שבא ממכת פתיחה שנמצא כולו מעל גובה הרשת.
 • כאשר הכדור פוגע בשחקן ואז הכדור מועף ונוגע באדם או גוף זר.
 • כאשר שחקן מבצע סחיבה\משיכה - הכדור נתפס לו בידיים ולא מוצא מהידיים במהירות.
 • כאשר השופט הראשי שורק לאישור מכת פתיחה, יש לשחקן הפותח 8 שניות לפתוח. אם עברו 8 השניות ישנה עבירה.

כדור ההגשה (הסרב) עובר לקבוצה שזכתה בנקודה האחרונה.

במקרה שיש עבירה דו צדדית יתבצע כדור חוזר. במקרה שיש החזקה בו זמנית בכדור מעל הרשת של שחקני שתי הקבוצות אין 'כדור מוחזק' וממשיכים לשחק.