כימיה | חוקים בכימיה
English: Chemistry

חוקים בכימיה

תגובות כימיות מתרחשות לפי חוקים מסוימים, שבמהלך הזמן הפכו למושגים בסיסיים בכימיה. חלק מהחוקים הללו הם: