כתב עת | כתבי עת על פי תדירות
English: Magazine

כתבי עת על פי תדירות

  • ירחון: כתב עת שיוצא לאור פעם בחודש.
  • דו-ירחון: יוצא לאור מדי חודשיים.
  • רבעון: יוצא לאור מדי שלושה חודשים.
  • חצי-שנתון: יוצא לאור פעם בחצי שנה.
  • שנתון: יוצא לאור אחת לשנה (ראו גם: אלמנך).

המילונאי ראובן אלקלעי הציע במילונו את החידוש שְׁנָתוֹנַאי במובן עורך שנתון (תפקיד שבו שימש בעצמו).[1]