מדעי הרוח | תחומי ההוראה באוניברסיטאות
English: Humanities

תחומי ההוראה באוניברסיטאות

האוניברסיטאות חורגות מההגדרה הנוקשה שניתנה כאן,[1] והן כוללות במסגרת הפקולטה למדעי הרוח גם חוגים לארכאולוגיה, למשל. תחומי מדע הרוח העיקריים הם: