מדע המדינה | תחומי מחקר במדע המדינה

תחומי מחקר במדע המדינה

תחומי המחקר העיקריים במדע המדינה הם: