מדע המדינה | תולדות חקר המדינה

תולדות חקר המדינה

חקר המחשבה הפוליטית ראשיתו בעת העתיקה. הן אפלטון והן אריסטו פיתחו עוד בימי יוון העתיקה תאוריות להסבר החיים הפוליטיים, אך התפתחות הדיספלינה המדעית של התחום התרחשה רק בעידן המודרני.