מודרניות | שינויים בתקופה המודרנית
English: Modernity

שינויים בתקופה המודרנית

בין השינויים שחלו במודרניות:

  • כלכלה - תיעוש הולך וגובר, התפתחות הכלכלה הקפיטליסטית, תהליכי פורדיזציה ותהליכי התמחות.
  • חילון - הדת הולכת ומאבדת את ההגמוניה שלה.
  • חשיבה רציונלית והולדתה של הביורוקרטיה.
  • בידול - תהליכי בידול בין המוסדות החברתיים השונים.
  • תפיסת הזמן - ההווה נקשר יותר לעתיד מאשר לעבר.
  • חברה - שקיעתן של הקהילות הקטנות והיווצרות מדינות-הלאום. מעבר מקהילה לחברה ועליית הלאומיות המודרנית.
  • דפוסי מגדר - הפטריארכליות בירידה. חתירה לשוויון זכויות לנשים.
  • ריבוד חברתי - ניעות חברתית וכלכלית גדולה יותר.
  • בריאות - תוחלת חיים ארוכה יותר. שיעורי ילודה ותמותה נמוכים יותר.
  • אמנות - ראו מודרניזם.