מטונימיה | לקריאה נוספת
English: Metonymy

לקריאה נוספת

  • עזריאל אוכמני - תכנים וצורות - לקסיקון מונחים ספרותיים - מהדורה ערוכה ומורחבת, ספריית פועלים, תל אביב 1992
  • Jean-Jacques Robrieux - Rhétorique et argumentation, 3e édition, Armand Colin, Paris 2010
  • Mihaela Popescu Dicționar de stilistică, ALL Educational, București 2002