מידע מסווג | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ לפי חוק העונשין, תשל״ז–1977, סעיף 97, ובמידה והמידע גרם למלחמה או סייע לאויב במלחמה