מכניקה קלאסית | מקורות

מקורות

מקורות כתובים:

  • Kittel, Mechanics, Berkeley Physics Course
  • Roberto Torretti, The philosophy of Physics, Cambridge University Press
  • René Dugas, A History of Mechanics, Dover
  • אלברט איינשטיין וליאופולד אינפלד, התפתחות הפיזיקה החדשה - ממושגים ראשונים ועד יחסיות וקואנטים, תרגום ש.פ. קלעי, בעריכת ד"ר ברוך לשם, ספרית פועלים, 1976

מקורות ברשת:

הפרק אודות ההוראה נסמך בחלקו על תוכניות לימודים כפי שפורסמו ברשת: