מלחמת העולם הראשונה | מרידות לאומיות
English: World War I

מרידות לאומיות

כחלק מניסיונות הפגיעה באויב לפני ובמשך המלחמה, ניסה כל אחד מהצדדים לעודד (באמצעות תמיכה של גורמים מודיעיניים) מרידות לאומיות בשטחים הנשלטים על ידי אויביו.

כך למשל עודדה רוסיה את עמי הבלקן שהיו תחת שלטון האימפריה העות'מאנית למרוד בה, גרמניה עודדה את האירים להיאבק ולדרוש עצמאות מהממלכה המאוחדת (מאבק שנמשך והצליח בשנות ה-20), והממלכה המאוחדת עודדה את העמים הערביים במזרח התיכון למרוד בשלטון העות'מאנים (המרד הערבי) בהבטחה להקמת ממלכה ערבית עצמאית לאחר המלחמה (מכתבי חוסיין-מקמהון), וכוחות ערביים רבים (בראשות המפקד הבריטי לורנס איש ערב) סייעו לממלכה המאוחדת בפלישתה. מרידה בעלת אופי שונה הייתה מרידת מאריץ בדרום אפריקה, שבה מרדו בורים (דרום אפריקנים דוברי אפריקנס) כנגד הצטרפות ארצם למלחמה לצד מדינות ההסכמה.