מלחמת העולם הראשונה | מניין האבדות
English: World War I

מניין האבדות

המלחמה הייתה ידועה באבידות הרבות שנמנו בה, במספרים חסרי תקדים עד העת ההיא. מעולם עד אז לא גבתה מלחמה אחת מחיר כה כבד בחיי אדם. במלחמה נהרגו למעלה מ-16 מיליון בני-אדם וכ-20 מיליון הפכו לנכים לשארית חייהם.

מניין החיילים שנהרגו במדינות מרכזיות: