מלח (כימיה) | תגובות בהן נוצרים מלחים

תגובות בהן נוצרים מלחים

מלחים הם לרוב תוצרים של הפעילויות הכימיות בין החומרים הבאים:

תגובת שיקוע

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – תגובת שיקוע

מלחים קשי-תמס יכולים להיווצר כאשר מערבבים מלחים קלי-תמס שונים באותה תמיסה. היונים השונים מתערבבים ואם שילוב מסוים של אניונים וקטיונים יוצר מלח קשה-תמס, הוא ישקע.