מנדעים | אמונת המנדעים
English: Mandaeans

אמונת המנדעים

מנדעים הם קהילה אתנו-דתית סגורה, המתרגלת את המנדאיזם, שהיא דת גנוסטית (ארמית' 'מנדא פירושו "ידע", כמו גם גנוסיס יווני) עם השקפת עולם דואליסטית. חסידיה מעריצים את אדם, הבל, שת, אנוש, נח, שם, ארם בנו של שם - אב המנדעים. הם מדגישים במיוחד את יוחנן המטביל. הם אינם מלים את עצמם. מרכז הדת המנדעית הוא הפולחן. אתרי הפולחן המסורתיים הם המוקדים העיקריים של הקהילות המקומיות. הם ממוקמים תמיד ליד נהרות או תעלות. הטקסים החשובים והוותיקים ביותר הם "טבילת" ( מעברות, פרון, מעווטה) ו"העלייה ".טבילות הן נושא מרכזי במנדאיזם, הם מאמינים כי זה נחוץ לגאולה של הנפש. יוחנן המטביל נקרא "תלמיד" או "כומר", הידוע ביותר במספר הטבילות שהוא ביצע, אשר סייעו לישועה .יום ראשון, כמו במסורות דתיות אחרות, הוא יום הקודש שלהם, שמרכזו אמונות מיתולוגיות.

הספרות המנדעית, אף שהיא נרחבת למדי, עוסקת בנושאים כמו אסכטולוגיה, ידיעת האל, והחיים שלאחר המוות, וידועה בעיקר לאנשי הדת.

אמונות עיקריות

על פי אי. ס. דרואר בהקדמה לספרו The Secret Adam יש לגנוסיס המנדעי תשעה מאפיינים עיקריים, שמופיעים גם בכתות גנוסטיות אחרות:

  1. ישות עליונה חסרת-צורה, שהביא ליצירה של עולמות רוחניים וחומריים. ישות זו אינה יוצרת את העולם בעצמה, אלא בידי ישות או ישויות יוצרות שמקורן בו. הקוסמוס נוצר על ידי אדם ארכיטיפי, שמעצב אותו על פי דמותו.
  2. דואליזם: אם ואב קוסמיים, אור וחושך, ימין ושמאל.
  3. כמאפיין של דואליזם זה, גם עולם רעיונות המורכב מניגודים.
  4. הנשמה מוצגת כגולה, במאסר: ביתה ומקורה הם הישות העליונה שאליה היא חוזרת לבסוף.
  5. הכוכבים משפיעים על הגורל ועל בני האדם, והם גם המקומות שאליהם תגענה הנשמות לאחר המוות.
  6. נשמות או אנשים גואלים שעוזרים לנשמה בדרכה בחיים ולאחר מכן אל "עולמות האור".
  7. שפת-כת סמלית ומטאפורית. רעיונות ואיכויות מואנשים.
  8. 'מיסטריות', כלומר טקסים העוזרים לנשמה ומטהרים אותה, על מנת להבטיח שהיא תיוולד מחדש לגוף רוחני, ותצא מעולם החומר. אלה הם לעיתים קרובות התאמות של טקסים מסורתיים, שנוספה להם פרשנות אזוטרית.
  9. חברי הכת מחויבים לסודיות; הסברים לסעיפים 1, 2 ו-8 שמורים רק לאלה שנחשבים כמסוגלים להבין ולשמר את הגנוסיס.

המנדעים מאמינים בנישואין ובילודה, בחשיבות של סגנון חיים אתי ומוסרי בעולם הזה, ומדגישים את חיי המשפחה. לפיכך, הם אינם מתנזרים. עם זאת, הם נמנעים ממשקאות חריפים או בשר אדום. אף שהם מסכימים עם הכתות הגנוסטיות האחרות בכך שהעולם הוא כלא שנשלט על ידי ארכונים - כוחות נמוכים, הם עדיין לא רואים בו מקום אכזרי ומרושע בהכרח.

המנדעיזם מדגיש בחריפות את התנגדותו ליהדות, לנצרות ולאסלאם, ורואה בנביאיהן מלאכי-חבלה שבאו להטעות את בני האדם.