מנדעים | מקור המושג "מנדעה" והשפה המנדעית
English: Mandaeans

מקור המושג "מנדעה" והשפה המנדעית

הכינוי "מנדעים" הוא שמה של העדה בשפה המנדעית. שפתם היא אחד הניבים של ארמית וקרובה במיוחד לארמית הבבלית של התלמוד הבבלי ול נבטית, שפות שהן כולן שמיות וקרובות לעברית. המגורים בארץ כנען יכולים להסביר את הקרבה לשפה הארמית של התלמוד הבבלי[דרושה הבהרה]. רוב כתבי הקודש המנדעיים כתובים בשפה זו, אך בעיקר הכוהנים דוברים אותה. פירוש המילה "מנדעים" הוא ה"יודעים". הדת המנדעית חולקת מאפיינים רבים עם כתות גנוסטיות שהיו נפוצות במזרח התיכון, במאה הראשונה לספירה ובמאות שלאחר מכן. המנדעים הם העדה היחידה, מאז העת העתיקה המאוחרת, שמזהים את עצמם כגנוסטים ("גנוסיס" פירושו ביוונית "דעת"). יש להדגיש שזיהוי כגנוסטים הוא בעיקר תוצאה של מחקר מערבי, ולא היה מקובל בקהילה המנדעית עצמה עד לאחרונה.