מנחם אלון | הוקרה ופרסים
English: Menachem Elon

הוקרה ופרסים

השופט פרופ' מנחם אלון (ראשון משמאל) בטקס הענקת פרסי ישראל לשנת ה'תשל"ט