מנחם אלון | מתלמידיו ומתמחיו
English: Menachem Elon

מתלמידיו ומתמחיו

עם מתמחיו של אלון בבית המשפט העליון ותלמידיו המובהקים באוניברסיטה נמנו רבים מטובי המשפטנים בישראל, שלימים תפסו עמדות בכירות בעולם המשפט הישראלי וביניהם פרופ' יעקב נאמן (שר המשפטים ושר האוצר לשעבר); שופטי בית המשפט המחוזי משה דרורי, נאוה בן אור ורון שפירא; שופטי בית משפט השלום תמר בר אשר-צבן, יסכה רוטנברג, עידית ברקוביץ ואברהם רובין; פרופ' דוד גליקסברג (האוניברסיטה העברית); פרופ' שמואל שילה (האוניברסיטה העברית); פרופ' מיכאל קורינאלדי (מכללת נתניה); פרופ' אלכס שטיין (אוניברסיטת ניו יורק); פרופ' אליאב שוחטמן (האוניברסיטה העברית); פרופ' אביעד הכהן (דקאן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט); חיה זנדברג (מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה); פרופ' גבריאלה שלו (שגרירת ישראל באו"ם לשעבר) ועורכי הדין איל רוזובסקי, ד"ר הרב יעקב חבה (סגן דקאן אוניברסיטת בר-אילן) מירון הכהן (רשם האגודות השיתופיות), תומר מוסקוביץ (מנכ"ל חברת "משהב"), מנחם פדר, מנשה קוגוט, אסף פוזנר, כרמית פנטון, מיכאל ראבילו ואלי וילצ'ק.