מספר | סוגים של מספרים
English: Number

סוגים של מספרים

המספרים הממשיים ותת-קבוצות שלהם

אין במתמטיקה הגדרה אחידה למספר ולרוב המילה משמשת לציון איבר באחת הקבוצות הבאות:

  • מספרים טבעיים: אוסף המספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... . יש הכוללים בתחילת המספרים הטבעיים את המספר 0. נהוג לסמן קבוצה זו באות .
  • מספרים שלמים: הקבוצה המכילה בנוסף למספרים הטבעיים גם את אוסף המספרים השליליים 1-, 2-, 3-, ... ואת 0. נהוג לסמן קבוצה זו באות .
  • מספרים רציונליים: כל המספרים שניתן לבטא אותם כמנה של שני מספרים שלמים, כאשר המכנה שונה מ-0. נהוג לסמן קבוצה זו באות . בקבוצה זו נכללים המספרים השלמים, וכן השברים, לדוגמה .
  • מספרים ממשיים: קבוצה שבה נכללים כל המספרים המהווים אורך (מכוון) של קטע. אלו כוללים את המספרים הרציונליים ואת המספרים האי-רציונליים. נהוג לסמן קבוצה זו באות . המספר פאי הוא דוגמה למספר ממשי אי-רציונלי.
  • מספרים מרוכבים: מספרים מהצורה , כאשר הם מספרים ממשיים, ו-. נהוג לסמן קבוצה זו באות . נהוג להציגם כנקודות במישור המרוכב. מספרים מהצורה קרויים מספרים מדומים.
  • קווטרניונים: מספרים מהצורה כאשר הם מספרים ממשיים, ו-.

את המספרים המרוכבים ניתן לחלק לשתי קבוצות: