משה מנדלסון | מכּתביו

מכּתביו

משקפיו של משה מנדלסון, במוזיאון היהודי בברלין