משה מנדלסון | מכּתביו

מכּתביו

משקפיו של משה מנדלסון, במוזיאון היהודי בברלין
 • כתבים קטנים בענייני יהודים ויהדות, רמת גן: ה'תש"ז
 • ירושלים: על אודות הכוח הדתי והיהדות
 • פעדאן (פיידון) - חקירה על השארות הנפש
 • מועדי שחר - חקירה בדבר קיום אלוהים
 • חומש נתיבות השלום (התרגום, ספר שמות ועוד) בצירוף אור לנתיבה
 • באור מלות ההגיון להרמב"ם
 • מכתבים אודות התחושות, תל אביב: 1999
 • פירוש על ספר קהלת
 • קהלת מוסר - 2 גליונות
 • "על השאלה: הארה מהי?", בתוך: הנאורות – פרויקט שלא נשלם? שש מסות על נאורות ומודרניזם (עורך: עזמי בשארה), תל אביב: 1997
 • על השירה הלירית (מגרמנית: ידי אורן), דחק - כתב עת לספרות טובה, כרך ח', 2017.
 • כתבי משה מנדלסון, כרך ג, מכתבים.

נוסף לכל אלו כתב מנדלסון חיבורים רבים בפילוסופיה כללית.