נמל חיפה | תוכניות עתידיות
English: Port of Haifa

תוכניות עתידיות

פרויקט חזית הים העירונית

ביולי 2012 אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה את תוכנית "חזית הים העירונית של חיפה". תוכנית שבמסגרתה יהפוך חלקו המערבי של נמל חיפה לנמל נוסעים בלבד ולצדו יפותח אזור שיכלול בתי קפה, מסעדות, מסחר ומגורים[17]. ביולי 2017 חשף המקומון "כלבו" כי למרות שעברו 5 שנים מיום אישורה, היא טרם אושרה על ידי הממשלה. מינהל התכנון, שנמצא באחריותו של שר האוצר משה כחלון המתגורר בחיפה, לא דאג לאישורה של התוכנית, ובכך עיכב את מועדי מימושה מכיוון שבהוראותיה נקבע כי שלושה מתחמים במערב הנמל יפונו תוך חמש שנים מיום אישור התוכנית[18]. הממשלה אישרה לבסוף את תוכנית, אך נכון לשנת 2018 מימושה מתעכב[19].