נמל חיפה | מערכת ה- t.o.s
English: Port of Haifa

מערכת ה- T.O.S

בחודש מאי 2011 הושקה בנמל חיפה המערכת המתקדמת ביותר בעולם לניהול מסופי מכולות מודרניים, מערכת ה- (TOS - Terminal Operation System) של חברת NAVIS האמריקאית. המערכת מתכננת ומנהלת באופן אוטומטי וממוחשב את פעילויות המכולות בנמל (פריקה/טעינה/אחסנה/עיתוק) ומאפשרת יעילות מרבית בתפעול, והאצת העבודה באופן משמעותי. העקרונות המנחים את עבודת המערכת הם תכנון ובקרה מרכזיים המנהלים את כל הפעילות בשטח ובקו המים של מסוף המכולות. כל תנועת מכולה מתוכננת מראש תוך שימת דגש על אופטימיזציה של מחזור החיים של המכולה ומחזור החיים של האוניה בנמל. חודשים ספורים בלבד לאחר העלייה המלאה לאוויר של מערכת ה—TOS, נשברו כל שיאי שינוע המכולות, לשעה, למשמרת, ליממה ולחודש. המערכת זוכה באופן קבוע לשדרוגים, ופוטנציאל השיפור בה, ושיפור התפוקות בנמל באמצעותה, עוד גדול.