סופיות | שלבים בהתפתחות התנועה הסופית
English: Sufism

שלבים בהתפתחות התנועה הסופית

  • שלב ראשון, במאה ה-8 חיו הזוהוד כבודדים ולא כקבוצה וכל אחד יצק משמעות רוחנית לאמונה באל על פי הבנתו.
  • שלב שני, במאה ה-9, אנשים אלה מתקבצים לקבוצה ומקבלים את השם "סופיות" [או "צופיות"]. על פי תורתם, אין האמונה באללה, בנבואה וביום הדין מספיקה, וכדי להגיע אל העונג של חיי העולם הבא יש להפנות עורף למעמד ולממון, לברוח מכל העיסוקים והקשרים ולכבוש את היצר. הצופים הראשונים דגלו בסגפנות, בעינוי הגוף על ידי צומות, התבודדות, מיעוט שינה ותרגילים גופניים שונים כדי להתכונן ליום הדין. הם התרחקו מבעלי השררה גם כדי להתרחק מטובות הנאה וגם כמחאה על אי אדיקותם של השליטים. על פי תפיסתם, לידיעת האל האמיתית (מעריפה – שהיא ידיעה חווייתית בלתי אמצעית) מגיעים באמצעות אהבה אליו ולא באמצעות לימוד טקסטים (עילם – ידיעה פורמלית הנרכשת בלימוד ושינון) וחשיבות האהבה גדולה מחשיבות קיום המצוות. הם פיתחו טכניקות כמו שירה, ריקוד, דקלום וחזרה על תשעים ותשעת שמות האל כדי להגיע לאיחוד האקסטטי המיוחל עם האל.
  • שלב שלישי, במאה ה-10, התנועה הופכת לתנועת המונים. הסופים מתחרים עם אנשי הדת הבכירים על לב העם. התנועה ממתנת את דרכה. עדיין דוגלת בחיי פשטות אך יש חיי משפחה וניתן לעבוד לפרנסתה אם כי בצנעה גדולה. מתחילה התארגנות במסדרים [טריקות]. בראש כל מסדר עומד שייח' שיודע כיצד להוביל את אנשי התנועה לאיתאיחד עם אללה. משמעות המילה טריקה היא מסע, מסע רוחני ליישום דרכו הרוחנית של השייח' להתאחדות עם האל. בשלב זה רעיון ההתבודדות מתחלף בנטייה להזדהות עם אינטרסים של קבוצת הטריקה. גם נשים בודדות הצליחו להגיע למעמד של שייח' בראש טריקה.
  • שלב רביעי, במאה ה-12 הטריקות מחייבות, השייח'ים מקבלים מעמד פוליטי והם בעלי השפעה חברתית נרחבת. בתוך הטריקה יש היררכיה פנימית נוקשה, חלק מביטול העצמי כרוך לעיתים בשירות פיסי עבור השייח'.
  • בשלב האחרון, במאה ה-18, זרם הסופיות מנקה עצמו ממיסטיקה קיצונית. הדגש הוא על מוסר ורוחניות של החברה יותר מאשר החוויה האישית. הטריקות הפכו מאורגנות יותר ופעילות פוליטית ודתית. השייח'ים היו בעלי נגישות לבעיות העם והיו בעלי סמכות לפרש הלכה תוך הפעלת שיקול הדעת.