סרגוסה | מקור השם
English: Zaragoza

מקור השם

שמה של סרגוסה נגזר מקיסראוגוסטה (Caesaraugusta), הקולוניה שיסד אוגוסטוס קיסר[1[1]]