סרגוסה | דמוגרפיה
English: Zaragoza

דמוגרפיה

ההתפתחות הדמוגרפית של סרגוסה בין השנים 1991 ו-2004

1991 1996 2001 2004

594,394 601,674 614,905 638,799