עברית | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

* A.Saénz-Badillos, A History of the Hebrew Language, Cambridge (הספר בקטלוג ULI)