עברית | עברית בעולם

עברית בעולם

בארצות הברית נכון לשנת 2007 עומד מספר דוברי העברית על כ-214,000 בני אדם.[18]

השפה העברית היא שפת מיעוט מוכרת בפולין, החל מ-6 בינואר 2005.[19] מספר אוניברסיטאות ברחבי העולם (כמו ייל), מחשיבות את העברית כשפה קלאסית, הנלמדת במסגרת הלימודים הקלאסיים של תלמידי השנה הראשונה.