עיראק | דמוגרפיה
English: Iraq

דמוגרפיה

קבוצות אתניות ודתיות ברחבי עיראק:

בעיראק חיים כיום מעל-31 מיליון איש, 75 אחוזים מהם ערבים; הקבוצות האתניות הגדולות האחרות הן הכורדים (המהווים כ-20 אחוזים), האשורים, הטורקמנים, הפרסים, הארמנים ואחרים (המהווים כ-5 אחוזים) המתגוררים בצפון המדינה. ערבית וכורדית הן שפות רשמיות, סורית (הדומה לארמית) וטורקמנית הן שפות רשמיות באזורים בהם מרוכזות קבוצות אתניות אלו.

97% מהתושבים בעיראק הם מוסלמים. לטענת רוב המקורות המערביים, כ-65% מהמוסלמים הם שיעים, ואילו הסונים מהווים 35%. עם זאת, האוכלוסייה הסונית בעיראק טוענת ברובה כי הנתונים הללו שגויים. בין האוכלוסייה הסונית בעיראק יש למנות את הכורדים אשר נאבקים לעצמאות מדינית בחבל ארץ הנקרא כורדיסטן שבצפון עיראק. לפי הערכות שונות הכורדים הם בני העם הגדול בעולם ללא מדינה עצמאית. קבוצות דתיות נספות בעיראק הם האשורים, שמרביתם נוצרים קתולים וחלקם חברים בכנסייה האשורית שהם רובם של הנוצרים בעיראק. כמו כן היזידים בני העדה הכורדית והבהאים שמוצאה באסלאם השיעי באיראן, אך איננה מוגדרת כזרם בתוכו.