פולנים | השפה
English: Poles

השפה

השפה הפולנית (język polski - "ינזיק פולסקי") שייכת לענף המערבי של הקבוצה הסלאבית של משפחת הההודו-אירופיות. הכתיב שלה מבוסס על אלפבית הלטיני המצויד בסימנים דיאקריטיים מיוחדים.

השפה הפולנית היא השפה הרשמית של פולין. אחרי מלחמת העולם השנייה פולין היא המדינה ההומוגנית ביותר מבחינה לשונית באירופה: כ-97% מאזרחיה מצביעים על הפולנית בשפת אמם. במקומות אחרים, דוברי הפולנית מהווים מיעוטים לשוניים חשובים בגרמניה, בצפון סלובקיה ובצ'כיה, בהונגריה, בצפון מזרח ליטא ובמערב אוקראינה ומערב בלרוס.

ליטא

השפה הפולנית היא שפת המיעוט הנפוצה ביותר במחוז וילנה (וילניוס-וילנו) של ליטא (26% מכלל התושבים, לפי המפקד ב-2001). דוברי פולנית חיים גם בצפון-מזרח ובמערב ליטא.

אוקראינה

באוקראינה הפולנית נפוצה באזורים מערב לביב וווהלין.

בלרוס

מיעוט משמעותי דובר פולנית חי במערב בלרוס, בעיקר באזורי ברסט וגרודנו ובאזור הגבול עם ליטא.

ההתפזרות הגאוגרפית של השפה הפולנית הושפעה במידה רבה על ידי שינויי הגבולות והטרנספרים של אוכלוסין שהתרחשו בימי מלחמת העולם השנייה ואחריה. פולנים יושבו מחדש ב"שטחים המוחזרים" מגרמניה במערב ובצפון. נותרו מספר פולנים גם בשטחים שהיו קודם בשליטת פולין במזרח ושסופחו לברית המועצות. משום כך קיימים בימינו מיעוטים דוברי פולנית בליטא, בלרוס ואוקראינה, אף על פי שפולנים רבים גורשו או היגרו משטחים אלה את לתוך גבולות פולין העכשוויים. בינתיים שואת היהודים ועלייתם לישראל, בריחתם וגירושם של גרמנים, וגירוש האוקראינים והגירתם, תרמו להומוגניות הלשונית של פולין כיום.

דוברי פולנית משתמשים בשפה בצורה אחידה ברוב שטחי פולין. עם זאת במקביל לפולנית הסטנדרטית קיימים במדינה ניבים פולנים ושפות מקורבות לפולנית. הניבים הנפוצים ביותר הם הניבים השלזיים, המדוברים בשלזיה העליונה והשפה הקשובית, המדוברת בצפון המדינה.

ניבים:
  • בדרום פולין, פולין קטן - הניב מאלופולני (małopolski) (קרקוב)
  • באזור גדנסק ומזרח פומרניה - השפה הקשובית (kaszubski) (מערב פולין)
  • בדרום-מערב פולין - השפה השלזית (śląski) - (קטוביצה)
  • הניב הפולני-סלובקי (גורלי) (góralski)
  • צפון פולין - הניב המזובי (mazowiecki) - (ורשה)
  • פולין גדול, מערב פולין - הניב ויילקופולני - (wielkopolski)

כמו כן קיימות שתי גרסאות אזוריות של השפה הפולנית הספרותית: של ורשה ושל קרקוב-פוזנן