פולנים | הדת
English: Poles

הדת

הפולנים האתניים הם עם נוצרי, ורובם משתייכים לנצרות הרומית-קתולית (לפי הערכות, כ-87% בשנת 2011). [9] משקל הפולחן הדתי בחיי הפולנים הוא גדול יחסית. 52% פוקדים את הכנסייה בכל יום ראשון, מה שעושה את פולין אחת הארצות הדתיות יותר באירופה. 9% מכריזים עצמם לא מאמינים באלהים. (2008) [10] הכנסייה הרומית-קתולית בפולין נהנית ממעמד רם כמייצגת את דתם של רוב הפולנים האתניים, בהיותה בעלת יוקרה עקב מעורבותה בהיסטוריה של העם, כולל הקרבנות שהקריבה בימי הכיבוש הנאצי והתנגדותה לשלטון הדיכוי הקומוניסטי. הנוצרים הרומיים-קתוליים חיים בכל המרחב הפולני. קיימת גם כנסיית מיעוט פלגנית הקרויה "הכנסייה המריאווית בקתולית הישנה" המונה לפי השערות אחדות כ-30000 מאמינים. כ-506,800 מקרב הפולנים האתניים והפולנים ממוצא אוקראיני, בלרוסי או רוסי הם נוצרים אורתודוקסים. רוב הנוצרים האורתודוקסים הפולנים חיים בצפון-מזרח המדינה, במיוחד באזור ביאליסטוק.

מיעוט אחר מקרב הפולנים האתניים הם פרוטסטנטים - כ-150,000, בעיקר לותרנים (הכוללים פולנים בעלי שורשים גרמניים). הפולנים הלותרנים חיים בעיקר באזורים צ'שין בשלזיה ובוורמיה-מזוריה.

חיים בפולין גם חסידי דתות אוונגליסטיות נאו-פרוטסטנטיות כמו למשל, עדי יהוה (126,827) בפטיסטים, פנטקוסטלים (23,000), אדוונטיסטים של היום השביעי (10,000) ואחרים.

בפולין חיים גם טטרים שרובם הם מוסלמים סונים, בעיקר באזור ביאליסטוק.

כמו כן בעבר היה חי בה מיעוט יהודי גדול שהושמד רוב רובו בימי הכיבוש הנאצי בשואת העם היהודי. שרידים מהם חיים עדיין בפולין, בעוד שרוב הניצולים עלו לישראל או היגרו למדינות מערביות. קיימות קהילות יהודיות קטנות בוורשה, קרקוב, וורוצלב ובעוד כמה ערים. בארצות הברית, קנדה וברזיל חיים בערך כשני מיליון יהודים ששורשיהם מפולין. אבותיהם הגיעו לשם החל מסוף המאה ה-19.

לפי חוקת פולין הנוכחית (1989) חופש הפולחן מובטח לכל. כמו כן רשאים המיעוטים האתניים והלאומיים לקיים מוסדות חינוכיים ותרבותיים, מוסדות הנועדים להגן על הזהות הדתית המיוחדת ולקחת חלק בפתרון סוגיות הקשורות לזהותם התרבותית. הארוגנים הדתיים בפולין יכולים לרשום את מוסדותיהם במשרד הפנים והמנהל הפולני. הרישום אינו חובה אך עוזר להבטחת חופש הפולחן הדתי.

תחת השם "האמונה הילידית הסלאבית" (Rodzimowiercy) רשומות על ידי הרשויות הפולניות כמה התארגנויות של דת הרואות עצמן המשך למסורות פגניות ונאו-פגניות והכוללות כמה אלפי מאמינים:הכנסייה הילידית הפולנית (Rodzimy Kościół Polski) ששורשיה בחוג הקדוש של עובדי שוויאטוביד (Święte Koło Czcicieli Światowida) מיסודו של ולדיסלב קולודז'יי (1921) והכנסייה הסלאבית הפולנית. ב-1996 הוקם גם " איגוד הדת הילידית" (Rodzima Wiara)