פקודת מס הכנסה | מדרגות המס

מדרגות המס

אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,310 ש"ח 631 ש"ח 631 ש"ח 75,720 ש"ח 7,572 ש"ח 7,572 ש"ח
14% 9,050 ש"ח 384 ש"ח 1,015 ש"ח 108,600 ש"ח 4,603 ש"ח 12,175 ש"ח
20% 14,530 ש"ח 1,096 ש"ח 2,111 ש"ח 174,360 ש"ח 13,152 ש"ח 25,327 ש"ח
31% 20,200 ש"ח 1,757 ש"ח 3,868 ש"ח 242,400 ש"ח 21,093 ש"ח 46,420 ש"ח
35% 42,030 ש"ח 7,641 ש"ח 11,509 ש"ח 498,360 ש"ח 91,686 ש"ח 138,106 ש"ח
47% 54,130 ש"ח 5,687 ש"ח 17,196 ש"ח 649,560 ש"ח 68,244 ש"ח 206,350 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,240 ש"ח 624 ש"ח 624 ש"ח 74,880 ש"ח 7,488 ש"ח 7,488 ש"ח
14% 8,950 ש"ח 379 ש"ח 1,003 ש"ח 107,400 ש"ח 4,553 ש"ח 12,041 ש"ח
20% 14,360 ש"ח 1,082 ש"ח 2,085 ש"ח 172,320 ש"ח 12,984 ש"ח 25,025 ש"ח
31% 19,960 ש"ח 1,736 ש"ח 3,821 ש"ח 239,520 ש"ח 20,832 ש"ח 45,857 ש"ח
35% 41,530 ש"ח 7,550 ש"ח 11,371 ש"ח 498,360 ש"ח 90,594 ש"ח 136,451 ש"ח
47% 53,490 ש"ח 5,621 ש"ח 16,992 ש"ח 641,880 ש"ח 67,454 ש"ח 203,905 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,220 ש"ח 622 ש"ח 622 ש"ח 74,640 ש"ח 7,464 ש"ח 7,464 ש"ח
14% 8,920 ש"ח 378 ש"ח 1,000 ש"ח 107,040 ש"ח 4,536 ש"ח 12,000 ש"ח
20% 14,320 ש"ח 1,080 ש"ח 2,080 ש"ח 171,840 ש"ח 12,960 ש"ח 24,960 ש"ח
31% 19,900 ש"ח 1,790 ש"ח 3,810 ש"ח 238,800 ש"ח 20,758 ש"ח 45,718 ש"ח
35% 41,410 ש"ח 7,528 ש"ח 11,338 ש"ח 496,920 ש"ח 90,342 ש"ח 136,060 ש"ח
47% 53,333 ש"ח 5,604 ש"ח 16,942 ש"ח 639,996 ש"ח 67,245 ש"ח 203,305 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,220 ש"ח 522 ש"ח 522 ש"ח 62,640 ש"ח 6,264 ש"ח 6,264 ש"ח
14% 8,920 ש"ח 518 ש"ח 1,040 ש"ח 107,040 ש"ח 6,216 ש"ח 12,480 ש"ח
21% 13,860 ש"ח 1,037 ש"ח 2,077 ש"ח 166,320 ש"ח 12,449 ש"ח 24,929 ש"ח
31% 19,800 ש"ח 1,841 ש"ח 3,919 ש"ח 237,600 ש"ח 22,097 ש"ח 47,026 ש"ח
34% 41,410 ש"ח 7,347 ש"ח 11,266 ש"ח 496,920 ש"ח 88,168 ש"ח 135,194 ש"ח
48% 66,960 ש"ח 12,264 ש"ח 23,530 ש"ח 803,520 ש"ח 147,168 ש"ח 282,362 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,270 ש"ח 527 ש"ח 527 ש"ח 63,240 ש"ח 6,324 ש"ח 6,324 ש"ח
14% 9,000 ש"ח 522 ש"ח 1,049 ש"ח 108,000 ש"ח 6,266 ש"ח 12,590 ש"ח
21% 13,990 ש"ח 1,048 ש"ח 2,097 ש"ח 167,880 ש"ח 12,575 ש"ח 25,165 ש"ח
31% 19,980 ש"ח 1,857 ש"ח 3,954 ש"ח 239,760 ש"ח 22,283 ש"ח 47,448 ש"ח
34% 41,790 ש"ח 7,415 ש"ח 11,369 ש"ח 501,480 ש"ח 88,985 ש"ח 136,433 ש"ח
48% 67,560 ש"ח 12,370 ש"ח 23,739 ש"ח 810,720 ש"ח 148,435 ש"ח 284,868 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,280 ש"ח 528 ש"ח 528 ש"ח 63,360 ש"ח 6,336 ש"ח 6,336 ש"ח
14% 9,010 ש"ח 522 ש"ח 1,050 ש"ח 108,120 ש"ח 6,266 ש"ח 12,602 ש"ח
21% 14,000 ש"ח 1,048 ש"ח 2,098 ש"ח 168,000 ש"ח 12,575 ש"ח 25,177 ש"ח
31% 20,000 ש"ח 1,860 ש"ח 3,958 ש"ח 240,000 ש"ח 22,320 ש"ח 47,497 ש"ח
34% 41,830 ש"ח 7,422 ש"ח 11,380 ש"ח 501,960 ש"ח 89,067 ש"ח 136,564 ש"ח
48% 67,630 ש"ח 12,384 ש"ח 23,764 ש"ח 811,560 ש"ח 148,608 ש"ח 285,172 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,200 ש"ח 520 ש"ח 520 ש"ח 62,400 ש"ח 6,240 ש"ח 6,240 ש"ח
14% 8,880 ש"ח 515 ש"ח 1,035 ש"ח 106,560 ש"ח 6,182 ש"ח 12,422 ש"ח
21% 14,430 ש"ח 1,166 ש"ח 2,201 ש"ח 173,160 ש"ח 13,986 ש"ח 26,408 ש"ח
30% 21,780 ש"ח 2,205 ש"ח 4,406 ש"ח 261,360 ש"ח 26,460 ש"ח 52,868 ש"ח
33% 41,830 ש"ח 6,617 ש"ח 11,022 ש"ח 501,960 ש"ח 79,398 ש"ח 132,266 ש"ח
48% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,070 ש"ח 507 ש"ח 507 ש"ח 60,840 ש"ח 6,084 ש"ח 6,084 ש"ח
14% 8,660 ש"ח 503 ש"ח 1,010 ש"ח 103,920 ש"ח 6,031 ש"ח 12,115 ש"ח
23% 14,070 ש"ח 1,244 ש"ח 2,254 ש"ח 168,840 ש"ח 14,931 ש"ח 27,046 ש"ח
30% 21,240 ש"ח 2,151 ש"ח 4,405 ש"ח 254,880 ש"ח 25,812 ש"ח 52,858 ש"ח
33% 40,230 ש"ח 6,267 ש"ח 10,672 ש"ח 482,760 ש"ח 75,200 ש"ח 128,058 ש"ח
45% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,770 ש"ח 477 ש"ח 477 ש"ח 57,240 ש"ח 5,724 ש"ח 5,724 ש"ח
14% 8,470 ש"ח 518 ש"ח 995 ש"ח 101,640 ש"ח 6,216 ש"ח 11,940 ש"ח
23% 12,720 ש"ח 978 ש"ח 1,972 ש"ח 152,640 ש"ח 11,730 ש"ח 23,670 ש"ח
30% 18,250 ש"ח 1,659 ש"ח 3,632 ש"ח 219,000 ש"ח 19,908 ש"ח 43,578 ש"ח
33% 39,340 ש"ח 6,960 ש"ח 10,591 ש"ח 472,080 ש"ח 83,516 ש"ח 127,094 ש"ח
45% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,590 ש"ח 459 ש"ח 459 ש"ח 55,080 ש"ח 5,508 ש"ח 5,508 ש"ח
15% 8,160 ש"ח 536 ש"ח 994 ש"ח 97,920 ש"ח 6,426 ש"ח 11,934 ש"ח
23% 12,250 ש"ח 941 ש"ח 1,935 ש"ח 147,000 ש"ח 11,288 ש"ח 23,222 ש"ח
30% 17,600 ש"ח 1,605 ש"ח 3,540 ש"ח 211,200 ש"ח 19,260 ש"ח 42,482 ש"ח
34% 37,890 ש"ח 6,899 ש"ח 10,439 ש"ח 454,680 ש"ח 82,783 ש"ח 125,266 ש"ח
46% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,390 ש"ח 439 ש"ח 439 ש"ח 52,680 ש"ח 5,268 ש"ח 5,268 ש"ח
16% 7,810 ש"ח 547 ש"ח 986 ש"ח 93,720 ש"ח 6,566 ש"ח 11,834 ש"ח
26% 11,720 ש"ח 1,017 ש"ח 2,003 ש"ח 140,640 ש"ח 12,199 ש"ח 24,034 ש"ח
33% 16,840 ש"ח 1,690 ש"ח 3,540 ש"ח 202,080 ש"ח 20,275 ש"ח 44,309 ש"ח
35% 36,260 ש"ח 6,797 ש"ח 10,489 ש"ח 435,120 ש"ח 81,564 ש"ח 125,873 ש"ח
47% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,270 ש"ח 427 ש"ח 427 ש"ח 51,240 ש"ח 5,124 ש"ח 5,124 ש"ח
21% 7,600 ש"ח 699 ש"ח 1,126 ש"ח 91,200 ש"ח 8,392 ש"ח 13,516 ש"ח
29% 11,410 ש"ח 1,105 ש"ח 2,231 ש"ח 136,920 ש"ח 13,259 ש"ח 26,774 ש"ח
35% 16,380 ש"ח 1,740 ש"ח 3,971 ש"ח 196,650 ש"ח 20,874 ש"ח 47,648 ש"ח
36% 35,270 ש"ח 6,800 ש"ח 10,771 ש"ח 423,240 ש"ח 81,605 ש"ח 129,253 ש"ח
48% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,280 ש"ח 428 ש"ח 428 ש"ח 51,360 ש"ח 5,136 ש"ח 5,136 ש"ח
22% 7,620 ש"ח 735 ש"ח 1,163 ש"ח 91,440 ש"ח 8,818 ש"ח 13,954 ש"ח
29% 11,440 ש"ח 1,108 ש"ח 2,271 ש"ח 137,280 ש"ח 13,294 ש"ח 27,247 ש"ח
36% 20,420 ש"ח 3,233 ש"ח 5,503 ש"ח 245,040 ש"ח 38,794 ש"ח 66,041 ש"ח
37% 35,370 ש"ח 5,532 ש"ח 11,035 ש"ח 424,440 ש"ח 66,378 ש"ח 132,419 ש"ח
49% כל שקל נוסף כל שקל נוסף

הטור "מס למדרגה" מציג את המס החל על ההכנסה שבמדרגה זו.
הטור "מס מצטבר" מציג את המס המצטבר על ההכנסה המצטברת עד סוף מדרגה זו.

שיעורי מס הכנסה נמצאים במגמת ירידה במהלך שהחל בשנת 2003 ונמשך עד שנת 2017. מגמה זו התאפשרה, בין השאר, בזכות העלאת דמי הביטוח הלאומי, העלאה ניכרת של המס על רכב צמוד והטלת מס הכנסה על רווחים בשוק ההון. על בעלי הכנסות גבוהות (מעל 640 אלף ש"ח בשנה בשנת 2017) הוטל מס יסף בשיעור 3%.