ציונות | הערות שוליים
English: Zionism

הערות שוליים

  1. ^ צמיחתה של הציונות, פרופ' שלמה אבינרי. מתוך המרכז לטכנולוגיה חינוכית
  2. ^ יש הסוברים, כי הביטוי "בית מולדת" נאמר כדי לא להכעיס את השלטונות העות'מאניים ששלטו בארץ ישראל, שמא יפגעו ביישוב היהודי בארץ ובעולים לארץ ישראל.
  3. ^ להשראה תנ"כית על האבות המייסדים של ארצות הברית ראה תומאס פיין, שכל ישר (ספר), שלם 2007, עמ' 15–19 (המצטטים את "משפט המלך", שמ"א ח' ח-כ); להיסטוריה של השפעות התנ"ך על היווצרות לאומים מודרניים ראה אדריאן הייסטינגס, בנייתן של אומות: התנ"ך והיווצרות מדינות הלאום, שלם 2008.
  4. ^ ראו: הוויכוח בין פתח-תקוה לראשון-לציון על הראשוניות בהתיישבות ומשמעותו ההיסטורית, קתדרה 9, תשרי, תשל"ט, אוקטובר 1978
  5. ^ משה רינות, אידאולוגיה וחינוך: הפולמוס בשאלות התרבות בקונגרסים הציוניים בשנים והשפעתו על עיצוב החינוך בארץ-ישראל., עיונים בחינוך, אוקטובר 1975, עמ' 27-38
  6. ^ אריאל הורוביץ, הניסיון לתייג את יהודי ארצות האסלאם בנפרד מההיסטוריה הציונית הכללית איננו נכון, בית אבי חי, ‏28 באפריל 2016
  7. ^ ביקורת: הדיאלקטיקה של ההיסטוריוגרפיה הציונית, קתדרה 69, ספטמבר 1993, עמ' 121-115
  8. ^ ביקורת: מרעיון המדינה לבניין חברה חדשה, קתדרה 104, עמ' 173-170