ציונות | יעדים ומפעלים
English: Zionism

יעדים ומפעלים

ההישגים מפורטים להלן בסדר כרונולוגי.

 1. הפיכת העברית לשפה מדוברת וביסוסה כשפה יהודית לאומית.
 2. יצירת מרכזים תרבותיים יהודיים, חילוניים, מסורתיים ודתיים, בארץ ישראל.
 3. יצירת אלטרנטיבה למרכזים היהודיים במזרח אירופה שחרבו בשואה (בצד מרכזים דומים שנוצרו באמריקה).
 4. הקמת מדינת ישראל
 5. הבאת מיליוני יהודים לישראל, בעיקר ממזרח אירופה, צפון אפריקה ודרום אמריקה, כארבעים אחוז מהאוכלוסייה היהודית בעולם מתגוררת בישראל.

השאלה 'האם הציונות השיגה את מטרותיה' נמצאת כיום במחלוקת רבה בין כל הגורמים בתנועה הציונית. אי ההסכמה נובעת בעיקר מחילוקי הדעות בדבר מטרות הציונות ומשקלן היחסי.

נימוקי התומכים בגישה שהציונות השיגה את מטרותיה:

 1. המטרה של מדינה יהודית הושגה
 2. למעלה משליש מהעם היהודי יושבים בארץ וההערכה היא שבעוד שנים לא רבות יהוו יהודי ישראל יותר ממחצית מיהודי העולם

נימוקי השוללים גישה זו:

 1. גם לאחר מאה שנות ציונות מרבית היהודים לא יושבים בארץ ישראל.
 2. הקמת מדינת ישראל גרמה להתגברות גדולה מאוד של אנטישמיות בעולם הערבי.
 3. קיום היהדות לא הובטח מכיוון שמדינת ישראל נמצאת בסיכון גבוה מתמיד מצד כל המדינות השכנות.
 4. מדינת ישראל איננה מהווה "אור לגויים" אלא במקרה הטוב מדינה ככל המדינות.