ציונות | יעדי הציונות
English: Zionism

יעדי הציונות

כינונה של ריבונות יהודית בארץ ישראל הוצע על ידי מבשרי הציונות, והיה יעדם של אנשי העלייה הראשונה, ובכלל זה אנשי ביל"ו. הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל סומנה כיעדה הראשון במעלה של הציונות בספרו של בנימין זאב הרצל מדינת היהודים. בתוכנית בזל, שגובשה בקונגרס הציוני הראשון ב-1897, הוגדרה מטרתה העיקרית של התנועה הלאומית-היהודית: "הציונות שואפת להקים בית מולדת לעם ישראל בארץ ישראל, מובטח לפי משפט הכלל".[2] השאיפה הציונית לריבונות יהודית בארץ ישראל הוכרה במידה מסוימת בהצהרת בלפור שדיברה על בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.

יעדי הציונות לא הוסכמו על כל הזרמים של התנועה הציונית והשתנו במשך הזמן בהתאם להתפתחויות השונות, כמו מלחמת העולם הראשונה, המנדט הבריטי, העפלה, מלחמת העולם השנייה, השואה, הקמת מדינת ישראל ומלחמת העצמאות, גם סדר העדיפויות בין היעדים השונים לא היה קבוע, גם בין אלה שהסכימו עליהם. לדוגמה, במשך עשרות שנים כללה התנועה הציונית זרמים וחוגים שראו בהקמת מדינה דו-לאומית מטרה נכונה כמו תנועת ברית שלום שהוקמה ב-1925, ומפלגת "השומר הצעיר" שהוקמה ב-1946.

בין מטרותיה של הציונות ניתן למנות:

 • בית מולדת לעם היהודי בארץ ישראל
 • גאולת אדמות בארץ ישראל
 • בניית חברת מופת, המבוססת על צדק חברתי ושוויון.
 • פיתוח ארץ ישראל באמצעות יישובה ביהודים עובדים.
 • הכנת תשתית מדינית לקראת הקמת מדינת לאום יהודית בארץ ישראל.
 • עידוד העלייה לארץ וקיבוץ גלויות.
 • החייאת השפה העברית.
 • סולידריות יהודית ומאבק באנטישמיות.
 • בניית כוח מגן יהודי על מנת להגן על היהודים מפני רודפיהם.
 • יישום אחדות עם ישראל שיעלה חזרה למולדת האבות מן הגלויות.
 • סיפוק תמיכה למדינת ישראל.
 • שילוב העם היהודי במדינת ישראל.
 • בפלגים הדתיים משמעותה: אתחלתא דגאולה.

בראשית המאה ה-21, מאחר שמטרות מרכזיות של הציונות מן העבר (כמו הקמת הבית הלאומי היהודי) כבר הוגשמו - חל שינוי בדגשים ששמה הציונות על מטרותיה. ובעיקר: במקום הקמת המדינה - חיזוקה וביסוסה, גם בקרב אומות העולם.