צרפתית | דקדוק צרפתי

דקדוק צרפתי

מערכת הפועל הצרפתי

בצרפתית 8 זמנים (כולל ציווי), כשבכל זמן יש לכל פועל 6 נטיות שונות, בהתאם לגוף המבצע אותו. בסך הכל ישנן 18 הטיות לכל פועל.

בנוסף, ישנן 3 קבוצות של פעלים רגילים: פעלים אשר בצורת המקור מסתיימים ב- ‎~er, ~re, ו- ‎.~ir לצד הקבוצות האלו ישנה שורה ארוכה של פעלים יוצאי דופן שהטיותיהם משתנות.

aimer - לאהוב, פועל רגיל er
גוף הווה עבר עתיד תנאי
פשוט מתמשך
ראשון יחיד (je) aime aimai aimais aimerai aimerais
שני יחיד (tu) aimes aimas aimeras
שלישי יחיד (il/elle/on) aime aima aimait aimera aimerait
ראשון רבים (nous) aimons aimâmes aimions aimerons aimerions
שני רבים (vous) aimez aimâtes aimiez aimerez aimeriez
שלישי רבים (ils/elles) aiment aimèrent aimaient aimeront aimeraient
entendre - להקשיב, פועל רגיל re
ראשון יחיד (je) entends entendis entendais entendrai entendrais
שני יחיד (tu) entendras
שלישי יחיד (il/elle/on) entend entendit entendait entendra entendrait
ראשון רבים (nous) entendons entendîmes entendions entendrons entendrions
שני רבים (vous) entendez entendîtes entendiez entendrez entendriez
שלישי רבים (ils/elles) entendent entendirent entendaient entendront entendraient
finir - לסיים, פועל רגיל ir
ראשון יחיד (je) finis finis finissais finirai finirais
שני יחיד (tu) finiras
שלישי יחיד (il/elle/on) finit finit finissait finira finirait
ראשון רבים (nous) finissons finîmes finissions finirons finirions
שני רבים (vous) finissez finîtes finissiez finirez finiriez
שלישי רבים (ils/elles) finissent finirent finissaient finiront finiraient
 • צורת "העבר הפשוט" נדירה בדיבור, וקיימת העדפה ברורה לעבר המורכב (passé composé) לביטוי העבר.
 • צורת העבר המתמשך מתארת פעולות חוזרות ונשנות ופעולות מתמשכות המתרחשות בעבר, וכמו כן משמשת פעלים המתארים רקע ונסיבות. בפעלים המתארים מצב, מועדף בדרך כלל השימוש בצורת העבר המתמשך שלהם על־פני העבר הפשוט או המורכב לציון פעולה כלשהי בעבר, פעלים כמו: aimer, avoir, croire, détester, espérer, être, penser, ו-préférer.
 • צורפת העבר המורכב מתארת לרוב פעולה נקודתית, שהחלה והסתיימה בעבר ונמשכה זמן קצר. למשל, "שתיתי מים היום"- "J'ai bu de l'eau aujourd'hui" או "למדת משהו חדש בחטיבה"- "Tu as appris quelque chose de nouveau au college".
 • ישנן שלוש צורות תנאי (Conditionel) בצרפתית- הווה ושתי צורות עבר.

שלילה

ליצירת השלילה הבסיסית מקדימים ne לפני הפועל המוטה (או 'n כאשר הפועל המוטה מתחיל בתנועה) ומוסיפים pas מיד אחרי הפועל. קיימות צורות שלילה נוספות, בהן מוחלפת המילה pas במילים אחרות.

 • ne...plus - לא עוד, לא יותר
 • ne...jamais - מעולם לא, לעולם לא, אף פעם
 • ne...rien - לא כלום
 • ne...aucun(e) - אף לא אחד, שום
 • ne...que - רק
 • ne...personne - אף אחד
 • ne...ni...ni - לא X ולא X.
 • ne...nulle part - בשום מקום, לשום מקום

כדי למנוע אי הבנות ולענות בחיוב על שאלה המובאת בצורת שלילה יש להשתמש במלת Si ולא Oui.

פעלים רפלקסיביים

פעלים המשמשים לתיאור פעולה אותה מבצע גוף על עצמו. נוצרת באמצעות תוספות me, te, se, nous, vous, se לפני הפועל המוטה (או לאחריו בצורת הציווי החיובי), או 'm', t', s', nous, vous, s כאשר הפועל המוטה מתחיל בתנועה. למשל, אני מסתרק- "Je me brosse".

הבינוני

בינוני ההווה

צורת בינוני ההווה (Participe Présent) יכולה לשמש כשם תואר, אז היא מוטה לפי נטיית התארים תוך התאמה למספר ומגדר שם העצם או כפועל, אז היא משמשת כשם הפעולה לאחר מלת היחס en. נוצר תוך תוספת הסיומת ~ant על בסיס הפועל. (יוצאי דופן: להיות (être) - étant)) שייכות (avoir) - ayant)).

בינוני העבר

צורת בינוני העבר (Participe Passé) יכולה לשמש כשם תואר, אז היא מוטה לפי נטיית התארים תוך התאמה למספר ומגדר שם העצם וכפועל, כאשר היא משמשת כפועל היא משמשת בצורות הסביל ובזמנים המורכבים.

בינוני העבר מופק בדרך הבאה:

 1. פעלים המסתיימים ב~er בצורת המקור, מקבלים סיומת -é על הבסיס בצורת הבינוני.
 2. פעלים המסתיימים ב~re בצורת המקור, מקבלים -u על הבסיס בצורת הבינוני.
 3. פעלים המסתיימים ב~ir בצורת המקור, מקבלים -i על הבסיס בצורת הבינוני.
 • דוגמאות ומרכזיות בולטות משורה ארוכה של יוצאי דופן הן הפעלים להיות être) - été) ופועל הקניין avoir) - eu).

זמנים מורכבים

הזמנים המורכבים מופקים תוך שימוש בצורת הבינוני ובנטיות פועלי העזר avoir ו־être בזמנים השונים.

 • הזמן המורכב הנוצר מנטיות פועלי העזר בהווה נקרא passé composé ומתייחס לעבר.
 • הזמן המורכב הנוצר מנטיות פועלי העזר בעבר המתמשך נקרא plus-que-parfait ומתייחס לעבר רחוק, מעין פלאשבקים, מציין שמשהו קרה לפני משהו אחר בעבר.
 • הזמן המורכב הנוצר מנטיות פועלי העזר בעתיד נקרא מתייחס לעתיד קרוב, מציין שמשהו יקרה לפני משהו אחר בעתיד.
 • הזמן המורכב הנוצר מנטיות פועלי העזר בתנאי נקרא תנאי עבר ומתייחס לתנאי שהיה ולא התממש בניגוד לתנאי ההווה המתייחס לתנאי היפותטי, ותנאי עתיד המתייחס לתנאי ממשי.
פועל העזר avoir - שייכות
גוף הווה עבר עתיד תנאי
פשוט מתמשך
ראשון יחיד (je) ai eus avais aurai aurais
שני יחיד (tu) as auras
שלישי יחיד (il/elle/on) a eut avait aura aurait
ראשון רבים (nous) avons eûmes avions aurons aurions
שני רבים (vous) avez eûtes aviez aurez auriez
שלישי רבים (ils/elles) ont eurent avaient auront auraient
 • רוב הפעלים דורשים שימוש בפועל העזר avoir, אך ישנם 16 פעלים הנוטים תוך שימוש בנטיות פועל העזר être בזמנים השונים.

קול הסביל

צורות הסביל מופקות תוך שימוש בצורת הבינוני ובנטיות פועל העזר être בזמנים שונים.

פועל העזר être - להיות
גוף הווה עבר עתיד תנאי
פשוט מתמשך
ראשון יחיד (je) suis fus étais serai serais
שני יחיד (tu) es seras
שלישי יחיד (il/elle/on) est fut était sera serait
ראשון רבים (nous) sommes fûmes étions serons serions
שני רבים (vous) êtes fûtes étiez serez seriez
שלישי רבים (ils/elles) sont furent étaient seront seraient

נטיות שמות עצם

תוויות יידוע והצגה
יידוע זכר נקבה רבים הערות
בלתי־מסוים un une des -
מסוים le la les 'l לפני תנועות (יחיד)
תוויות הצגתיות ce cette ces cet זכר לפני תנועה
תוויות שייכות
גוף זכר נקבה רבים
ראשון יחיד (שלי) mon ma mes
ראשון רבים (שלנו) notre notre nos
שני יחיד (שלך) ton ta tes
שני רבים (שלכם/ן) votre votre vos
שלישי יחיד (שלו/ה) son sa ses
שלישי רבים (שלהם/ן) leur leur leurs

נטיות שמות תואר

שמות התואר נוטים בהתאם למין שם העצם וכמותו.

מגדר בשמות התואר

 1. מתווספת E~
 2. אם שם התואר בזכר מסתיים כבר ב-E~ דבר לא נוסף.
 3. סיומת X~ הופכת לסיומת se~
 4. סיומות il, el ו-eil משתנות בהתאמה ל-ille, elle ו-eille
 5. סיומת en ו-on משתנות בהתאמה ל-enne ו-onne.
 6. כשהזכר מסתיים ב-et הנקבה מסתיימת ב-ète.
 7. כשהזכר מסתיים ב-er הנקבה מסתיימת ב-ère.
 8. סיומת eur בזכר משתנה ל-euse בנקבה כשמקור התואר מהפועל, ל-rice אם התואר שונה מהפועל ול-eure כשמדובר בתואר השוואתי.
 9. סיומת c משתנה ל-che.
 10. כשהזכר מסתיים ב-g הנקבה מסתיימת ב-gue.
 11. כשהזכר מסתיים ב-f הנקבה מסתיימת ב-ve.

כמות בשמות התואר

 1. נקבה רבים מסתיימת ב-s אלא אם כן התואר ביחיד כבר מסתיים ב-s אז דבר לא נוסף.
 2. זכר ברבים מסתיים גם כן ב-s עם כמה יוצאי דופן:
  1. סיומת al ביחיד הופכת לסיומת aux ברבים.
  2. לסיומת eu ביחיד מתווסף x ברבים.
  3. לסיומת eau מתווסף x ברבים.

מספרים

מספרים מונים

un - אחד une- אחת
deux - שתיים
trois - שלוש
quatre - ארבע
cinq - חמש
six - שש
sept - שבע
huit - שמונה
neuf - תשע
dix - עשר
onze - אחת עשרה
douze - שתים עשרה
treize - שלוש עשרה
quatorze - ארבע עשרה
quinze - חמש עשרה
seize - שש עשרה
dix-sept - שבע עשרה
dix-huit - שמונה עשרה
dix-neuf - תשע עשרה
vingt - עשרים
trente - שלושים
quarante - ארבעים
cinquante - חמישים
soixante - שישים
soixante-dix - שבעים
quatre-vingt - שמונים
quatre-vingt-dix - תשעים
cent - מאה
deux cents - מאתיים
trois cents - שלוש מאות
quatre cents - ארבע מאות
cinq cents - חמש מאות
six cents - שש מאות
sept cents - שבע מאות
huit cents - שמונה מאות
neuf cents - תשע מאות

מספרים סידוריים

premier - ראשון
deuxième - שני
troisième - שלישי
quatrième - רביעי
cinquième - חמישי
sixième - שישי
septième - שביעי
huitième - שמיני
neuvième - תשיעי
dixième - עשירי
onzième - האחד עשר
douzième - השנים עשר
treizième - השלושה עשר
quatorzième - הארבעה עשר
quinzième - החמישה עשר
seizième - השישה עשר
dix-septième - השבעה עשר
dix-huitième - השמונה עשר
dix-neuvième - התשעה עשר
vingtième - העשרים