צרפת של וישי | בעלי תפקידים בצרפת של וישי
English: Vichy France

בעלי תפקידים בצרפת של וישי

ראש המדינה

פטן לא כינה עצמו מעולם "נשיא", כי אם "ראש המדינה". סמכותו נבעה בתחילתה ממינויו כראש הממשלה האחרון של הרפובליקה השלישית בידי הנשיא לברן. בחלוקת התפקידים המקובלת של הרפובליקה השלישית מקביל תפקידו לזה של נשיא, ותפקיד סגנו לזה של ראש הממשלה. בכהונתו השנייה של פייר לאוואל בתפקיד כינה עצמו לאוואל ראש הממשלה, ופטן נותר כ"ראש המדינה".

ראש הממשלה