קולוניאליזם | מטרות ההתפשטות הקולוניאלית
English: Colonialism

מטרות ההתפשטות הקולוניאלית

קולוניאליזציה של מדינות העולם מ-1492 ועד 2008

ההתפשטות הקולוניאלית הונעה ממספר סיבות, ובהן:

  • ניצול כלכלי של משאבי הטבע באזורים מחוץ לאירופה לטובת מדינת-האם האירופית;
  • ניצול כוח העבודה באזור הנתון לשליטה קולוניאלית, בין היתר באמצעות עבודות כפייה;
  • ניצול שטחים מחוץ לאירופה לגידולים חקלאיים אשר אינם אפשריים באירופה;
  • מציאת שווקים חדשים לתוצרת החקלאית והתעשייתית של ארצות אירופה באמצעות שליטה על הייבוא לאזורים שבשליטה קולוניאלית;
  • גיוס חיילים מקרב תושבי האזורים הנתונים לשליטה קולוניאלית;
  • יוקרה פוליטית – תחרות בין מעצמות העולם על שליטה בשטחים רבים חדשים;
  • שליחות תרבותית של נוצרים הרואים בניצור התושבים הילידים והבאת התרבות הנוצרית אל מחוץ לאירופה חובה דתית;
  • שליחות דתית הכוללת חיפוש אחר ממלכות נוצריות אבודות באפריקה (בעיקר בראשית תקופת הקולוניאליזם).