קומוניזם | לקריאה נוספת
English: Communism

לקריאה נוספת

מחקרים
  • ארצ'י בראון, עלייתו ונפילתו של הקומוניזם, ספריית אפקים, עם עובד, תרגמה מאנגלית כרמית גיא, 2012.
  • אבנר בן-זקן, קומוניזם כאימפריאליזם תרבותי: הזיקה בין הקומוניזם הארצישראלי לקומוניזם הערבי, 1948-1919, תל אביב : הוצאת רסלינג, 2006.
  • אביבה וינגרטן, התמודדותם של הארגונים היהודים מול הקומוניזם: ומול הסנטור ג’וזף ריימונד מקארתי והאנטי קומוניזם בארצות הברית בראשית שנות החמישים, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ד 2004.
  • אלי רכס, המיעוט הערבי בישראל : בין קומוניזם ללאומיות ערבית, 1965-1991, תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשנ"ג.