קונצנזוס | הערות שוליים
English: Consensus

הערות שוליים

  1. ^ הַסְכָּמָה כְּלָלִית במילון דיפלומטיה (תשנ"ט), האקדמיה ללשון העברית.
  2. ^ על "קונסנסוס" בכתיב ובהגייה, פרופסור בן-עמי שילוני, רשת ב'
  3. ^ על מגוון ניתוחים תאורטיים של קונסנזוס ויישומם למציאות בישראל, ראו: גד ברזילי, דמוקרטיה במלחמות: מחלוקת וקונסנזוס בישראל, ת"א: ספריית פועלים, 1992.
  4. ^ Dana Williams, Max Weber: Traditional, Legal-Rational, and Charismatic Authority
  5. ^ Dennis A. Kavanagh, Thatcherism and British Politics: The End of Consensus?, Oxford University Press, 1987.
  6. ^ בג"ץ 387/76, יהושע בן-ציון נ' שר המשטרה וועדת השחרורים, ניתן ב-28 בנובמבר 1976