קו קלוקס קלאן | אוצר מילים
English: Ku Klux Klan

אוצר מילים

חברות בקו קלוקס קלאן שמורה בסוד. בדומה ל ארגוני אחווה רבים, לקו קלוקס קלאן יש סימנים וביטויים מוסכמים, הידועים אך ורק לחברי הארגון, ואשר משמשים לשם זיהוי שייכות של אנשים שונים אליו. עמית רשאי להשתמש בראשי התיבות "AYAK" (בתרגום מילולי: "האם אתה איש קלאן?" ("?Are You A Klansman")) במהלך שיחה, על מנת להזדהות בחשאי בפני חבר אחר של הארגון. המענה "AKIA" ("אני אכן איש קלאן") משלים את הנוהג.

לאורך כל תולדות הארגון, טבע ארגון הקו קלוקס קלאן מונחים רבים, המתחילים בצמד האותיות האנגליות: "KL". להלן חלק ממונחים אלו:[דרושה הבהרה]

Klabee - גזברים

Klavern - ארגון מקומי

Imperial Kleagle - מגייס

Klecktoken - דמי הצטרפות

Kligrapp - מזכיר

Klonvocation - אספה

Kloran (חיבור של "קלאן" ו"קוראן")- ספר פולחנים

Kloreroe - נציג

Imperial Kludd - כומר

המינוח לעיל נוצר על ידי ויליאם ג'וזף סימונס, כחלק מתהליך ההתחדשות של הארגון, ב-1915.