רחיצת מכוניות | רחיצת מכוניות בישראל
English: Car wash

רחיצת מכוניות בישראל

המתקן הראשון בישראל, בבעלות רפאל הלפרין, הופעל במתחם הבורסה ברמת גן. כיום תחנות דלק רבות כוללות גם מתקן לשטיפת מכוניות, וכן פועלים מתקנים כאלה באופן עצמאי, מחוץ לתחנות דלק.

רחיצת מכוניות עלולה להיות פעולה שצורכת מים רבים. כדי לצמצם את בזבוז המים הכרוך ברחיצת מכוניות, נקבעו הגבלות אחדות בתקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), התשס"א-2001. עיקר ההגבלות:

  • "לא ישתמש אדם במים זורמים מרשת המים לשם רחיצה וניקוי של רכב" - תקנה זו אוסרת רחיצת מכוניות באמצעות צינור המחובר לברז.
  • במתקן לרחיצת מכוניות חובה להתקין מערכת למיחזור מי השטיפה, אלא אם הוכח שהמתקן צורך לא יותר מאשר 40 ליטרים מים לשם רחיצת מכונית אחת.