רקורסיה | רקורסיה חזותית
English: Recursion

רקורסיה חזותית

מוצר של חברת דרוסטה, ועליו ציור של אישה האוחזת מגש, ועליו המוצר עם ציור האישה האוחזת מגש וכן הלאה.

רקורסיה חזותית היא תמונה אשר העתק ממנה נכלל בה עצמה. רקורסיה זו ידועה בשם אפקט דרוסטה. דוגמה אופיינית לרקורסיה, היא תמונה שבה נראה צייר המצייר את אותה תמונה. כך גם תרשים, או צילום, שבתוכו נראה העתק של אותו צילום עצמו.

רקורסיה חזותית הדדית נראית כאשר מניחים שתי מראות אחת מול השנייה, התמונה משתקפת באחת, ולאחר מכן משתקפת בשנייה שוב וחוזר חלילה.