רשות המסים בישראל | יעדים

יעדים

  • עמידה ביעד ההכנסות
  • הגברת האכיפה והעמקת הגבייה
  • טיפול וקידום ההון האנושי
  • קידום מדיניות צמיחה
  • שיפור כושר ההרתעה
  • הסרת חסמים ושיפור השרות לאזרח
  • שיפור תהליכי עבודה