שבטים גרמאניים | רשימת שבטים גרמאנים

רשימת שבטים גרמאנים

לוחם גרמאני. מתוך תבליט ניצחון במוזיאון הוותיקן ברומא

גרמאנים צפונים

סקנדינביה (שבטים נורדים)

שבטים ב סקאנדצה, דרום סקנדינביה וצפון גרמניה

 • צ'אידינרים
 • פיראיסנים
 • פבוננים
 • דאוקיאוננים
 • לבונרים
 • הלוגיטים
 • תאוסטנים
 • ברגיונים
 • הלינרים
 • ליותידים
 • אהלמילים
 • פינאיתנים
 • פרבירים
 • מיקסים
 • אבגראים
 • אוטינגיסים
 • ראומריקרים
 • רגנהריקירים (רניארים)
 • ונווילותים
 • סואטידנים
 • הרולרים
 • גרניירים
 • אאוגנדקסרים
 • אאוניקסרים
 • טאיטלים
 • רוגיירים

גרמאנים מזרחיים

 • בסטרנאים
  • פאוקינרים
 • בורנים
 • בורגונדים
  • אאלואלאונים
 • גותים
  • גפידנים
  • אוסטרוגותים
   • קרימגוטן
  • וסטרוגותים
  • גוטונים
  • גראוטונים
  • טרוינגים
 • הרולרים
  • אוסטרולרים
  • וסטרולרים
 • למוביארים
 • לוגיארים
  • דידונרים
  • הריארים (צ'רינרים)
  • הליסיארים
  • הלווקונים
  • מנימרים
  • נהרנהוולרים
  • אומנים
 • רוגיארים
 • סקירנים
 • טורקילינגרים
 • ויסבורגירים
 • ונדלים
  • אסדינגנים
  • זילינגנים
   • קלוקונים

גרמאנים מערביים

 • אדרבהקמפים
 • אמברונים
 • אנגריברים
 • אנגלים
 • אביאונים
 • באיוברים
 • קריטנרים
 • צ'לרים
 • צ'רודרים ( הרודרים, הרותרים)
 • צ'סוארים ( צ'טוארים/הסוארים)
 • צ'טבורים
 • צ'אוקים
 • צ'רוסקרים
 • קבונדרים
 • דאנדוטים
 • דולגובנים
 • אבורונים
 • פרנקים
  • אמפסיברים
  • ברוקטרים
   • ברוקטוארים
  • צ'מבנים
  • צ'טן
   • באטאבים
  • קוגרנים
  • קאנאנפטים
  • לנדודיורים
  • מרסקרים
  • מטיאקים
  • ריפוארים
  • סאלים
  • זיגמברים / סוגמברים
  • טנקטרים
  • אוסיפטים /אוסיפים
 • פוזנים
 • פריזים
 • פונדוסירים
 • גמבריבים
 • הרמינונים
 • אינגבאונים
 • אינקריונים
 • אינטוארגים
 • איסטבאונים
 • יוטים
 • קנטווארים
 • קימברים
 • קרוגרים
 • מארסים
 • מרסיגנים
 • מרבינגים
  • קוריונים
 • מנאפים
 • מוגילונים
 • נמטים
 • נרטרינים
 • נריסטנים
 • פאימאנים
 • פארמקמפים
 • פרודינים
 • זאבאלינגים
 • סקסונים
  • אנגרים
  • וסטפאלים
  • אוסטפאלים
 • זידינים
 • זינגולונים
 • סואבים
  • נקרוסואבים
  • אלמאנים
   • ברייסגוארים
   • בוקינובנטים
   • יוטונגים
   • לנטיאנסים
   • רטובריארים
  • הרמודורים
  • לנגוברדים
   • וינילר
  • מרקומנים
  • נויטונים
  • קואדים
  • ראודיגים
  • סמנונים
  • סוארדונים
  • טבטונוארים
  • ורינים
 • סונוקים
 • טווטונים
 • תורינגים
 • טוקסנדרים
 • טריבוקים
 • טובנטים
 • טונגרים
 • טורונים
 • אוביארים
 • ויקטופלן
 • וירונרים
 • ויספרים
 • ונגיונים