תאונה | פיצויים
English: Accident

פיצויים

להתמודדות עם הנזק הכספי הגלום בתאונה משמשות תוכניות ביטוח שונות, כאלה המפצות על הנזק שנגרם לרכוש, וכאלה המפצות על אובדן ההכנסות הנובע מתאונה שגרמה לפגיעה בגוף.

  • במסגרת המוסד לביטוח לאומי פועל ענף נפגעי תאונות, המעניק גמלה לאדם שתאונה פגעה ביכולת ההשתכרות שלו, ואין מקור אחר שיפצה אותו על כך.
  • חברות הביטוח מציעות ביטוח תאונות אישיות, הכולל פיצוי במקרה של תאונה שגרמה נזק גופני למבוטח.
  • תוכניות לביטוח רכוש כוללות גם פיצוי בגין נזקי תאונה.
  • תוכניות לביטוח פנסיוני ולביטוח חיים כוללות פיצוי לכל מקרה של נכות או מוות, כולל מקרים שבהם הנכות או המוות נגרמו כתוצאה מתאונה.

כאשר הנזק שגרמה התאונה נובע מרשלנות של גורם כלשהו, יכול הנפגע לתבוע פיצוי מגורם זה.