תורה | הערות שוליים
English: Torah

הערות שוליים

 1. ^ 1.0 1.1 מסכת עבודה זרה, דף כ"ה, עמוד א'.
 2. ^ שיר השירים רבה, פרשה ה', פסקה כ'.
 3. ^ משנה, מסכת יומא, פרק ז', משנה א'.
 4. ^ Gadi Eidelheit, סטטיסטיקה בתורה
 5. ^ תרי"ג (613) מצוות ליהודים ו-ז' (7) לבני נח (שאר בני העולם).
 6. ^ ישנה חלוקה פנימית לרמ"ח (248) מצוות "עשׂה" ושס"ה (365) מצוות "לא תעשׂה".
 7. ^ הלכות תשובה פרק ט' הלכה ד'.
 8. ^ ספר הכוזרי מאמר ראשון אות קג.
 9. ^ ספר הכוזרי מאמר שני אות סג - סד.
 10. ^ יהושע, ח', ל"א-ל"ב, מזכיר את "תורת משה" בהקשר לטקס הר גריזים והר עיבל המתואר בדברים, כ"ז. יהושע, כ"ג, ו' מתייחס לנאמר בשמות, כ"ג או לדברים, ו', ז'. מלכים א', ב', ג', מציין את "תורת משה" בסגנון דומה לציווים הנאמרים בדברים, י"א, א', ובכ"ט, ח'. מלכים ב', י"ד, ו', מצטט כמעט מילולית פסוק מדברים, כ"ד, ט"ז, ונוקט "ככתוב בספר תורת משה". ובמלכים ב', כ"ג, כ"ה נאמר על מעשי יאשיהו שהם כפי הכתוב ב"תורת משה" כאשר ניתן לייחס זאת לנאמר בדברים, ו', ה' או לויקרא, י"ז
 11. ^ ספרי המקרא האחרונים הם עזרא, נחמיה ודברי הימים. נחמיה, ח', ו' מזכיר את "תורת משה" בהקשר למצוות הסוכות וארבעת המינים (נחמיה, ח', י"ג-י"ח) שמקורה ככל הנראה בספר ויקרא (כ"ג, ל"ט-מ"ד), עזרא, ג', ב', ודברי הימים ב', כ"ג, י"ח, ו-ל', ט"ו, מתייחסים בכינוי "תורת משה" לתורת הקרבנות שמקורה אף היא בויקרא.
 12. ^ יוסף בן מתתיהו, נגד אפיון, מאמר ראשון, פרק ח.
 13. ^ על הפסוק "וְהַכְּנַעֲנִי אָז בָּאָרֶץ" (בראשית, י"ב, ו') כותב האבן עזרא: "ייתכן שארץ כנען - תפסה כנען מיד אחר. ואם אינו כן, יש לו סוד, והמשכיל ידום" (פירושו לבראשית, י"ב, ו'). ובפירושו לספר דברים, הוא מונה מספר פסוקים הרומזים כולם לעריכה מאוחרת, ומסכם: "ואם תבין סוד השנים עשר, גם ויכתוב משה, והכנעני אז בארץ, בהר ה' יראה, גם והנה ערשו ערש ברזל תכיר האמת." (פירושו לדברים, א', ב'. ראה בעניין זה בהרחבה בספרו של שמעון ברנפלד, מבוא לכתבי-הקודש, כרך א', עמ' 6- 7.)
 14. ^ Eerdmans Commentary on the Bible
 15. ^ 15.0 15.1 לשחזור ההיסטוריה הקדומה של עם ישראל: מקרא, ארכאולוגיה וכתיבת היסטוריה
 16. ^ עושים תנ"ך יאשיהו וגילוי ספר התורה: הקונספירציה ששינתה את תולדות העם היהודי (חלק 2)
 17. ^ Deuteronomy: Issues and Interpretation (עמ' 5)
 18. ^ תמלול הפרק: יאשיהו וגילוי ספר התורה (חלק ב')
 19. ^ מלכים ונביאים
 20. ^ The Late Persian Formation of the Torah: Observations on Deuteronomy 34
 21. ^ Introduction to the Pentateuch
 22. ^ Divine Substitution: Humanity as the Manifestation of Deity in the Hebrew Bible and the Ancient Near East (עמ' 94)
 23. ^ טענות נוספות אפשר למצוא בספרו של משה דוד קאסוטו "תורת התעודות" שמסביר את פשר כפילות הסיפורים באופי המספר הכנעני הכופל את דבריו, בספרו של משה צבי סגל "מסורת וביקורת" וכן בספרו של יחזקאל קויפמן "תולדות האמונה הישראלית" בו מתפלא קויפמן על כך שהחוקרים כמעט ולא מתייחסים לטיעונים הקיימים כנגד השקפה זו
 24. ^ ראו למשל דבריו של קאסוטו בפירושו לספר שמות