תורת הכאוס | תיאור של התאוריה
English: Chaos theory

תיאור של התאוריה

מערכת דינמית לא-ליניארית יכולה באופן כללי להתנהג באחד או יותר מהאופנים הבאים:

  • להיות תמיד במנוחה
  • לגדול באופן אינסופי (רק במערכות לא חסומות)
  • להיות בתנועה מחזורית
  • להיות בתנועה מחזורית-למחצה
  • להיות בתנועה כאוטית

סוג ההתנהגות של המערכת תלוי במצב ההתחלתי שלה ובערכי הפרמטרים שלה. סוג ההתנהגות הקשה ביותר לחיזוי ולאפיון הוא הכאוטי, תנועה מורכבת לא-מחזורית שנתנה את שמה לתאוריית הכאוס.

תנועה כאוטית

מערכת כאוטית מוגדרת כבעלת המאפיינים הבאים:

  • תלות חזקה בערך המדויק של תנאי ההתחלה
  • טרנזיטיביות מבחינה טופולוגית [דרושה הבהרה]
  • המסלולים המחזוריים שלה צפופים במרחב המצבים [דרושה הבהרה]

רגישות למצב ההתחלתי פירושו ששתי נקודות במערכת כזו עשויות להתנהג בצורה שונה מאוד, אפילו אם ההבדל ביניהן במצב ההתחלתי היה קטן מאוד. המערכות יתנהגו באופן זהה אם ורק אם התנאים המוקדמים היו זהים בדיוק. דוגמה לרגישות שכזו היא "אפקט הפרפר", שבו התנועה של כנפי הפרפר יוצרת, כביכול, שינויים קטנים באטמוספירה, שבמשך הזמן גורמים למזג האוויר להשתנות באופן משמעותי וליצור, באופן פוטנציאלי, אירוע אטמוספירי דרמטי כמו סופת טורנדו. תנועת הכנפיים של הפרפר היא שינוי קטן במצב ההתחלתי שגורם לשרשרת אירועים שמביאה לתופעות בקנה מידה גדול כמו הטורנדו. דוגמאות מוכרות אחרות לתנועה כאוטית הן הערבוב של צבעים נוזליים ו מערבולות אוויר.

מושכים

צורה אחרת לדמיין את התנועה הכאוטית, ובעצם כל סוג של תנועה, היא על ידי דיאגרמת פאזה של התנועה. בדיאגרמה כזו, כל אחד מצירי גרף הפונקציה מייצג ממד אחד של המצב, והזמן אינו מיוצג בו. לדוגמה, אפשר לצייר את המיקום של מטוטלת כנגד המהירות שלה. מטוטלת במנוחה תצויר כנקודה, בעוד שמטוטלת בתנועה מחזורית תצויר כעקומה סגורה פשוטה. כאשר ציור כזה יוצר עקומה סגורה, העקומה קרויה מסלול. למטוטלת שבדוגמה כאן ישנו מספר אינסופי של מסלולים כאלה, הנבדלים זה מזה באנרגיה שלהם.

לעיתים קרובות, דיאגרמות פאזה מראות כי רוב המצבים מתקרבים לגבול מסוים. המערכת בסופו של דבר נעה באותה צורה עבור כל התנאים ההתחלתיים בתחום מסוים, כמעט כאילו המערכת נמשכת לתנועה הזו. תנועה "מושכת" כזו קרויה המושך של המערכת, והיא נפוצה מאד.

לדוגמה, אם נחבר למטוטלת משהו שיאט אותה, המטוטלת תמיד תגיע למנוחה בסופו של דבר, וללא תלות במצב ההתחלתי שלה, או ליתר דיוק - היא תגיע למנוחה בגבול. בדיאגרמת פאזה הדבר ייראה כקווים היוצרים ספירלה לכיוון האמצע, במקום סדרות של אליפסות, כפי שהיה במטוטלת חופשית. הנקודה הזו באמצע - המצב שבו המטוטלת נמצאת במנוחה - קרויה המושך. מושכים משויכים לעיתים קרובות למערכות כמו המטוטלת, שבהן אלמנט מסוים מוריד בהדרגה את האנרגיה של המערכת.

במערכות פשוטות לניתוח, המושך הוא לרוב נקודתי. אבל לא כל המושכים הם כאלה. ישנן גם לולאות פשוטות, או לולאות כפולות מורכבות יותר (שבהן צריך יותר משתי דרגות חופש). ויש כאלה שהן למעשה פרקטלים: ה"מושכים המוזרים". מערכות עם מושכים לולאתיים מציגים תנועה מחזורית. אלה עם הלולאות המורכבות יותר מציגים לרוב תנועה מחזורית-למחצה. ומערכות עם "מושכים מוזרים" מציגים התנהגות כאוטית.

בכל נקודה של דיאגרמת הפאזה, המערכת תיטה להתפתח למצב שכן בצורה דטרמניסטית (ניתנת לחיזוי) כלשהי. אם המטוטלת שלנו נמצאת בנקודה מסוימת ויש לה מהירות מסוימת, אנו יכולים לחשב את הנקודה הבאה שלה ואת המהירות שלה שם. כלומר, אנו יכולים להתייחס לדיאגרמת הפאזה שלנו כשדה וקטורים, ולהבין אותה באמצעות אנליזה וקטורית.

מושכים מוזרים

בעוד שרוב אופני התנועה שמוזכרים למעלה יוצרים מושכים פשוטים, כמו נקודות או עקומות בצורת עיגול, תנועה כאוטית מתכנסת למושכים מוזרים, שהם בעלי מורכבות ופירוט גדולים מאד. לדוגמה, מודל תלת ממדי של מערכת מזג האוויר של לורנץ יוצר את " מושך לורנץ" המפורסם. הדיאגרמה של מושך זה היא אחת הדיאגרמות הידועות ביותר במערכות הכאוטיות, הן משום שהייתה מהראשונות שהתפרסמו, והן בשל צורתה האלגנטית, המזכירה כנפי פרפר.

אפקט הפרפר במושך לורנץ

מושכים מוזרים קיימים במערכות דינמיות רציפות (כמו מערכת לורנץ) ובמערכות דיסקרטיות, בדידות (כמו מפת הנון). למערכות דינמיות דיסקרטיות אחרות יש מבנה דוחה שקרוי קבוצת ג'וליה, שנוצר בגבול בין אזורי משיכה בנקודות קבועות - אפשר לחשוב על קבוצת ג'וליה כ"דוחה מוזר". למושכים ולדוחים המוזרים יש מבנה פרקטלי.

משפט פואנקרה-בנדיקסון מראה כי מושך מוזר יכול להווצר במערכת דינאמית רציפה רק אם יש לו שלושה או יותר ממדים. אולם, מגבלה זו אינה קיימת במערכות דיסקרטיות, שמציגות מושכים מוזרים במערכות בעלות שני ממדים או אפילו ממד אחד.

הדפוס של מערכת עם "מושך מוזר" הוא שונה. מערכות עם "מושכים מוזרים" מציגות התנהגות כאוטית. מיפוי המושך המוזר מראה שהתנהגות המערכת בלתי צפויה ולא מכנית, נראית "משונה" או "מוזרה" ואינה עקבית וסדירה כמו ה"מושך". מכיוון שהמערכת פתוחה לסביבה החיצונית שלה, היא מסוגלת להפגין גוונים רבים של תנועה. באופן כללי, בכל אורגניזם בריא קיים "מושך מוזר", והוא עצמו "מושך מוזר" המתפתל, מתנועע, משתנה, מלא מעגלי משוב חיוביים הדוחפים את המערכת לכיוונים חדשים, ומעגלי משוב שליליים הדואגים לכך שהתהליך לא יגלוש לאקראיות צרופה, שתהרוס אותו.