תרמודינמיקה | הגדרות מונחים בתרמודינמיקה

הגדרות מונחים בתרמודינמיקה

 • מערכת - חלק מהמרחב התחום במעטפת מוגדרת היטב.
 • מערכת פתוחה - מערכת שבה חומר יכול לעבור בין הסביבה למערכת.
 • מערכת סגורה - מערכת שבה חומר אינו יכול לעבור בין הסביבה למערכת, אך אנרגיה יכולה לעבור ביניהן.
 • מערכת מבודדת - מערכת שבה לא מתאפשר מעבר הן של חומר והן של אנרגיה בין הסביבה למערכת.
 • תכונה ראשונית - תוצאה של ניסויי שניתן לבצע על מערכת בלי ידע מוקדם עליה ומבלי צורך לשנות את המערכת. למשל: נפח, אורך, מסה, צפיפות, טמפרטורה, לחץ.
 • תכונה נגזרת - תכונה שאי אפשר למדוד אותה, על ידי ניסוי ישיר, מבלי לגרום שינוי במערכת.
 • תכונה אקסטנסיבית - תכונה התלויה בכמות החומר במערכת. למשל: נפח, מסה.
 • תכונה אינטנסיבית - תכונה שאינה תלויה בכמות החומר במערכת. למשל: צפיפות, נפח סגולי, אנרגיה סגולית, אנתלפיה סגולית.
 • מצב (תרמודינמיקה) - אוסף כל התכונות הראשוניות של המערכת.
 • סביבה - כל מה שנמצא מחוץ למערכת ויכול להשפיע עליה.
 • אינטראקציה - סוג ההשפעה של המערכת על הסביבה ולהפך.
 • שיווי משקל - מצב שאינו ניתן לשינוי בלי אינטראקציה עם הסביבה. במצב שיווי משקל אין שינוי בתכונות המקרוסקופיות של המערכת.

קיימים 4 סוגים של שיווי משקל:

 • יציב - תמיד חוזר למצב שיווי משקל ההתחלתי שהיה למערכת, עבור כל הפרעה. לדוגמה - חרוט המונח על בסיסו
 • רופף - שינוי קל גורם לשינוי גדול במערכת. לדוגמה - חרוט מונח על קודקודו
 • אדיש - שינוי קל מוציא ממצב שיווי משקל את המערכת. לדוגמה חרוט מונח על צידו.
 • מֶטָסְטָבִּילי - יציבות חלקית. גודל ההפרעה לשיווי המשקל קובע את המעבר למצב שיווי המשקל החדש.