1853 | אירועים
English: 1853

אירועים

ציור של ניסיון ההתנקשות בפרנץ יוזף הראשון (1853)