IEEE 802.11 | הרחבות נוספות
English: IEEE 802.11

הרחבות נוספות

להלן הרחבות עתידיות העוסקות בשיפורים נוספים לתקן:

  • 802.11ah - שירות WiFi לטווח ארוך (כקילומטר) בקצב נמוך יחסית (מאות קס"ש בלבד), שיפעל בתדר שנמוך מ-1 גה"צ (ככל הנראה כ-900 מה"צ) - מיועד לאפליקציות האינטרנט של הדברים
  • 802.11ai - התחברות מהירה ל-WiFi
  • 802.11ax - שיפור היעילות של רשתות WiFi (בעיקר למקומות בהן צפיפות מכשירים גבוהה, כגון אצטדיונים וקניונים)
  • 802.11az - שירות איכון, דמוי GPS, המיועד לפעול בתוך מבנים